කේබල් යන්ත්රය සඳහා වළලුකර පටි

  • කේබල් යන්ත්‍ර සඳහා වළලුකර පටි

    කේබල් යන්ත්‍ර සඳහා වළලුකර පටි

    බරින් යුතු වළලුකර පටිය: කේබල් යන්ත්‍ර සඳහා වළලුකර කෆ් හොඳම තත්ත්වයේ ද්‍රව්‍ය නියෝප්‍රීන්, වෙල්ක්‍රෝ සහ ලෝහ ඩී මුදු ප්‍රිමියම් නයිලෝන් වලින් සාදා ඇත.උදාහරණයක් ලෙස කුඩා විස්තරයක්: අපි භාවිතා කරන ලද velcro නයිලෝන් වලින් සාදා ඇත, දුර්වල තත්ත්වයේ සංයුක්ත රෙදි හෝ පොලියෙස්ටර් නොවේ.නයිලෝන් වෙල්ක්‍රෝ වඩාත් කල් පවතින අතර සුවපහසුවක් දැනේ.