අදින්න උපකාරක සංගීත කණ්ඩායම

  • ආධාරක පටි ප්‍රතිරෝධක පටි අදින්න

    ආධාරක පටි ප්‍රතිරෝධක පටි අදින්න

    100% පිරිසිදු ස්වාභාවික රබර් කිරි වලින් සාදා ඇති අතර එය ඉහළ ප්‍රත්‍යාස්ථතාවයක් ඇති, හොඳ චිත්‍රපට සෑදීමේ ලක්ෂණ සහ ඉතා නම්‍යශීලී වේ.

    උසස් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලීන් භාවිතා කරන්න.

    සරල, වේගවත් හා ඵලදායී ව්‍යායාමයක්.