වේගය සහ වේගවත් පුහුණුව

  • ලී ජිම්නාස්ටික් මුදු ව්යායාම ජිම් වළලු

    ලී ජිම්නාස්ටික් මුදු ව්යායාම ජිම් වළලු

    ද්රව්ය: ජිම්නාස්ටික් මුදු 100% ස්වභාවික බර්ච් ලී ද්රව්ය වලින් සාදා ඇති අතර, එය රුසියාවෙන් වැදගත් වන අතර, ස්ලිප් නොවන, ශක්තිමත් සහ සුවපහසු ග්රහණයෙන් කල් පවතින ඒවා වේ.වෘත්තීය ඔප දැමීමෙන් පසු උසස් තත්ත්වයේ 20 හැවිරිදි බර්ච් සුමට මතුපිටක් ප්රවේශමෙන් තෝරා ඇත.ඝන මුදු 1.1″/1.25″ ඝනකම, 6.73″/7.05″ ID, 9.25″ OD, සහ උපරිම ධාරිතාව රාත්තල් 1500, ඔබේ ව්‍යායාම සඳහා විශිෂ්ට ස්ථාවරත්වයක් සහ ආරක්ෂාවක් සපයයි.